ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ενηλίκων και εφήβων από 16 ετών και άνω

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως ο μήνας και άλλες σχετικές μεταβλητές. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να συμβούν είτε σε προγραμματισμένη ή απρογραμμάτιστη βάση και μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη συνολική λειτουργία του προγράμματος. Δεδομένου του δυναμικού χαρακτήρα αυτών των παραγόντων, είναι σημαντικό οι μαθητές του προγράμματος να παραμένουν ενημερωμένοι για οποιεσδήποτε σχετικές ενημερώσεις ή αλλαγές που μπορεί να επικοινωνήσει η σχολή.

Πρόγραμμα ενηλίκων

Πρόγραμμα παιδικό