Η γιόγκα βοηθά το σώμα των παιδιών να παραμείνει δυνατό και εύκαμπτο. Οι δραστηριότητες που περιέχει ένα μάθημα γιόγκα, βοηθούν να αναπτυχθεί η προσοχή και η συγκέντρωση καθώς  αυξάνονται  οι μαθησιακές του ικανότητες.

Επιπρόσθετα βοηθά το παιδί να διοχετεύει κατάλληλα τα συναισθήματα του και ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα του.
Με τη γιόγκα το παιδί καταφέρνει να ισορροπήσει τα συναισθήματα του και να αντιλαμβάνεται εύκολα το εξωτερικό περιβάλλον.

Γιόγκα για παιδιά
Γιόγκα για παιδιά